Een tastbare herinnering

Bijzonder Document fotografeert het afscheid van een dierbare. Op deze wijze zorgen wij voor een blijvende herinnering.

Wij maken reportages van elke gelegenheid rondom een uitvaart. Van bijna iedere situatie die zich voordoet bij een overlijden kunnen wij beelden maken om zo een waardevol en tastbaar document voor de nabestaanden te creëren. Een Bijzonder Document.

Dit document kan bestaan uit een boek met daarin een selectie van de gemaakte beelden, maar ook kunnen de foto’s alleen in de vorm van digitale bestanden geleverd worden.

Waarom

Bijna iedere belangrijke gebeurtenis in een mensenleven wordt gefotografeerd. Zo houd je herinneringen tastbaar. Bij een overlijden denken we vaak niet direct aan het fotograferen van het afscheid. Maar juist bij deze gelegenheid kan het een meerwaarde hebben. Wie waren er tijdens de plechtigheid? Wie heeft er gesproken? Hoe zagen de bloemen eruit? Het vastleggen van een crematieplechtigheid of begrafenis en alles wat ervoor of erna plaatsvindt kan van groot belang zijn. De beelden kunnen houvast bieden bij de rouwverwerking.

De tijd maakt herinneringen vager. Ook kan het zijn dat uw kinderen te klein zijn om de dag bewust mee te maken. Misschien heeft u familieleden of vrienden die niet aanwezig kunnen zijn. De beelden die Bijzonder Document maakt kunnen daarom zowel vlak na het afscheid als in vele jaren die volgen belangrijke ondersteuning bieden.